Toàn Chức Pháp Sư (Phần 3)
Thông tin

Toàn Chức Pháp Sư (Phần 3)

Quanzhi Fashi (Season 3)
0

Giới thiệu

Mạc Phàm phát hiện tuyệt đại đa số mọi người đều chỉ có thể tu luyện được một hệ phép thuật mà chính mình nhưng là toàn hệ toàn năng pháp sư. Bên ngoài thành phố, lũ yêu ma quỷ quái đang nhìn chằm chằm loài người như hổ đói, chực chờ tấn công. Thế giới vốn tôn sùng khoa học giờ đây tôn sùng Ma pháp…

Diễn viên

Bình luận